Amazonit

Minerał z gromady krzemianów

Zawdzięcza swoją nazwę Amazonii