Chryzokola

Używany był do łączenia złota

Pochodzi od słów chryzos i kolla