Czaroid

Występuje w jednym miejscu na świecie

Jego skład chemiczny nie jest do końca znany