Diopsyd

Minerał z grupy krzemianów

Znajdowany w żwirach z okruchami kamieni szklachetnych