Kamień słoneczny

Skaleń awenturynowy

Oddaje radialnie migotliwe refleksy