Kunzyt

Odmiana spodumenu

Zabarwienie zależy od ilości manganu