Lolit

Rzadka odmiana krzemianów pierścieniowych

Zmienia barwę w zależności od padania światła