Turkus

Minerał z grupy fosforanów

Nazwa wywodzi się od nazwy Turcji